K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 10 -- week 28 januari 2019 - 03 februari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 02 februari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 03 februari


11.00


Eucharistieviering
Voorganger: Pater leo Raph. A. de Jong o.p.
samenzang onder leiding van Wim van der Steen

 

********

Intenties

zondag 27 januari: Jaap Lauwrier, Kossi Odey, Piet van Beurden, Riek Burgering van der Knaap, An Kamp, Ria Ranke Schiphorst.

 

********

 

Rectificatie / excuses

De redactie doet haar best zorvuldig om te gaan met de verkregen informatie voor het kerkpleinnieuws.
Helaas is er in de vorige uitgave een vervelende fout geslopen.
De redactie betreurt dit zeer, vooral omdat dit een van de mensen betrof waarvoor intentie is gevraagd.
De oplettende Anton heeft dit gelukkig in de versie voor in de kerk (handmatig, waarvoor dank) kunnen aanpassen maar in de digitaal verstuurde versie is de fout blijven staan.
De naam van Jaap Lauwrier was helaas verkeerd geschreven, waarvoor oprechte excuses.
In dit nummer is dit gecorrigeerd en de redactie doet haar uiterste best deze onvolkomendheden in de toekomst te voorkomen.

Namens de redactie,

Erik Maas

********

Op 19 januari is in Schiedam de aktie Kerkbalans van start gegaan.
Kerkbalans is een gezamenlijke aktie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
Zij vragen hun leden om jaarlijks te geven voor de lokale kerk.
Zodat de kerk kan geven aan anderen.

We bevelen de aktie van harte aan!

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 2 e zondag door het jaar . 20 januari 2019
(Lezingen: Jesaja 62,1-5; Johannes 2,1-12 )

“Zoals een jongen zijn meisje trouwt,
zal Hij die u opbouwt, u trouwen;
en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid
zal uw God zich verheugen in u. “ (Jesaia, 62.)

“Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid.” (Johannes 2.)

Er zijn nogal wat grapjes gemaakt rond dit verhaal. Stel je voor: iemand is in staat om je een reusachtige hoeveelheid sterke drank van heel goede kwaliteit te bezorgen, en dat nog gratis ook! Jammer, dat we er niet bij waren toch?! Maar deze verhalen hebben ook iets meer te melden.

Je doet wat als God om mensen duidelijk te maken, hoe ontzaglijk veel de Eeuwige van ons houdt. Oh, soms moet je als God tegen ons zeggen, wat mijn moeder ook wel eens tegen mij zei: “Je groeit op voor galg en rad!” En dat deed zij juist niet om mij daartoe te veroordelen, maar om een weg ten kwade te verhinderen. Zelfs die zogenaamde veroordeling was een uiting van haar bezorgde liefde.

Maar vandaag tappen de profeten – zij die namens God spreken – uit een ander vaatje. Jesaia gebruikt het beeld van een man, die tot over zijn oren verliefd is, om Gods liefde voor ons te tekenen. En Jezus doet zijn eerste teken om een echtpaar te redden van wat schaamte. Want zo verschrikkelijk is de situatie bij die bruiloft nou ook weer niet. Er zal in het dorp nog een paar weken gegniffeld worden over de krenterigheid van dit echtpaar en de familie, maar dat is het dan ook wel. Geen ramp, zogezegd.

Maar de fijngevoelige moeder Maria wil dat voorkomen: “Ze hebben geen wijn meer”. Niet voor niets heeft Jezus er geen zin in om nu al zo te gaan opvallen – het zal hem ooit naar een kruis voeren! – dus hij zegt kort en goed tegen zijn moeder: “Vrouw, waar bemoei je je mee!” En dan blijkt, dat Maria haar zoon beter kent, dan hij zichzelf kent. Zij weet, dat als ze hem op het spoor van medeleven kan zetten, hij gegarandeerd gaat doen, wat hij kan om mensen te verlichten. Zij neemt dus alvast wat voorzorgs- maatregelen en alles loopt inderdaad, zoals Maria verwachtte.

Maar het is en blijft ook een profetisch verhaal: een verhaal dat duidelijk wil maken: “hoort hoe God met mensen omgaat”. Mededogen – dit keer van Maria – is de deur, die God in onze wereld toegang verleent. En dan komt God ook met de uitbundigheid van Zijn overstromende liefde, zelfs al is de aanleiding wat banaal. Er komt een overvloed van heel goede wijn! Doodgewoon water wordt geïnspireerd: tot geestkracht gebracht. Het wordt een van de “spiritualia”. Wat gewoon menselijk lijkt – medeleven – , wordt drager van Gods Geest, zoals liefde en barmhartigheid altijd zijn: dragers van Gods Geest.

“Jezus openbaarde de heerlijkheid” werd er geschreven. Dat betekent niet, dat Jezus nu eens lekker de kracht van zijn ego heeft laten zien, maar dat hij de Grootsheid van God voor het eerst liet aanvoelen in zijn optreden. “ Hoort hoe God met mensen omgaat”. Zó dus! Via mededogen wil de Eeuwige ons overladen met Zijn liefde en dan dronken maken van wederliefde, als op een eeuwige alomvattende bruiloft.

Dus laten ook wij maar heel veel water in wijn veranderen: onze medemensen doodgewone liefde, medeleven en barmhartigheid aanbieden, opdat de Eeuwige weer via die deur bij ons kan komen. Of wij ons dat bewust zijn of niet.

En dat er nogal eens grapjes gemaakt worden rond dit verhaal, is logisch, want dat hoort nu eenmaal bij bruiloften: grapjes over de bruidegom.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

 

Agenda

Ben je geïnteresseerd in zenmeditatie?
Is zenmeditatie nieuw voor je en wil je het eens proberen?
Meld je dan aan en kom dan naar de introductieavond.
Als het je bevalt, kun je daarna deelnemen aan onze maandelijkse zen-avonden in de dagkerk op iedere eerste maandag van de maand.
Voor informatie : zie boven maandelijkse Zen avonden.

Begeleiding van deze avond: Marianne Verbakel R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an, Jose van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Tijd: we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur
Aanmelding: Het is altijd nodig je voor deze avond aan te melden bij: José van der Torre, Tel: 0180-859955 (mailen mag ook via info@leerhuisspiritualiteit.nl) of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Donatie: € 5,00

Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

 

********

Nieuw jaar, nieuwe naam, nieuw logo en nieuwe website

De Wissel en De Weerklank proberen elkaar steeds meer te versterken, meer uit te wisselen en verbindingen te leggen.
Dat willen we ook graag in onze naam en activiteiten laten zien.
Daarom hebben wij vanaf nu een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website.

Website
Met trots lanceren wij www.inloophuizenschiedam.nl.
Hier vindt u onze gezamenlijke home page en onze 2 locaties.
U kunt naar de pagina's over De Wissel en De Weerklank.
En u vindt er alle activiteiten van de beide inloophuizen.
U kunt zoeken op locatie, op datum of op soort activiteit.

Welkom
Misschien komt u regelmatig in de inloophuizen, misschien weet u alleen dat ze er zijn.
Loop gerust eens binnen; iedereen is welkom.
Ook zijn wij altijd op zoek naar gastheren en gastvrouwen.
Heeft u tijd en zin om regelmatig aanwezig te zijn tijdens de inloop, spreek ons dan even aan.

Contact
Kijk eens op www.inloophuizenschiedam.nl.
Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@inloophuizenschiedam.nl.
De adressen zijn gewoon nog:
De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51, telefoon 010-4718009
De Wissel, Broersveld 123b, telefoon 010-4733003

********

                                       

terug naar de openingspagina