K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 09 -- week 21 januari 2019 - 27 januari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 26 januari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 27 januari


11.00


Viering van Woord, Gebed en Communie
Voorganger: Liturgiegroep
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

Intenties

zondag 27 januari: Steef Engering, Jaap Lauwrier, Kossi Odey, Piet van Beurden

 

********

 

Nieuw jaar, nieuwe naam, nieuw logo en nieuwe website

De Wissel en De Weerklank proberen elkaar steeds meer te versterken, meer uit te wisselen en verbindingen te leggen.
Dat willen we ook graag in onze naam en activiteiten laten zien.
Daarom hebben wij vanaf nu een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website.

Website
Met trots lanceren wij www.inloophuizenschiedam.nl.
Hier vindt u onze gezamenlijke home page en onze 2 locaties.
U kunt naar de pagina's over De Wissel en De Weerklank.
En u vindt er alle activiteiten van de beide inloophuizen.
U kunt zoeken op locatie, op datum of op soort activiteit.

Welkom
Misschien komt u regelmatig in de inloophuizen, misschien weet u alleen dat ze er zijn.
Loop gerust eens binnen; iedereen is welkom.
Ook zijn wij altijd op zoek naar gastheren en gastvrouwen.
Heeft u tijd en zin om regelmatig aanwezig te zijn tijdens de inloop, spreek ons dan even aan.

Contact
Kijk eens op www.inloophuizenschiedam.nl.
Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@inloophuizenschiedam.nl.
De adressen zijn gewoon nog:
De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51, telefoon 010-4718009
De Wissel, Broersveld 123b, telefoon 010-4733003

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Doop van de Heer . 13 januari 2019
(Lezingen: Jesaja 42,1-4+6-7; Lucas 3,15-16+21-22 )

Geen overweging ontvangen.
In plaats daarvan een een ingezonden artikel

 

EPIPHANIA TOU KURIOU. (Drie-koningen)

De Eeuwige komt aan het licht in ons gewone, dagelijkse bestaan.
Hoe?
Waar?
Wanneer?

In de verhalen van het Nieuwe Testament wordt een duidelijk antwoord gegeven op deze vragen. In het evangelie van Lucas komt de Eeuwige voor de herders aan het licht in een pasgeboren kindje, dat moest zien te overleven in dezelfde primitieve omstandigheden, waarin hun eigen leven zich afspeelde. En bij Matteüs zijn het een paar “Wijzen” of magiërs, die in het pasgeboren kind een koninklijke aanwezigheid vermoedden. Eigenlijk zijn alle verhalen van de evangelies gebouwd rond een en dezelfde ervaring: in die mens uit Nazareth ervoeren mensen, dat God aan het licht kwam; in zijn leven, werken, woorden, sterven en verrijzen. Jezus Christus was voor hen de Epiphania tou Kuriou bij uitstek: Het aan het licht komen van de Eeuwige in een mens te midden van ons, mensen. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”, noteerde de evangelist Johannes.

In het vaak voorkomende geloof binnen de kerken is er de neiging om het hierbij te laten. Jezus Christus is dan de unieke en enige Godsopenbaring. En er zijn zelfs stromingen binnen het christendom, die zo ver gaan, dat zij beweren, dat wie in zijn/haar leven niet deze unieke persoon Jezus Christus als “Heer en zaligmaker” aanvaard heeft – zelfs als het totaal buiten eigen schuld is, zoals bij een Boeddhistisch kindje in Thailand, dat direct na de geboorte komt te overlijden – voor eeuwig verloren gaat. Aldus werd een tijd geleden in het openbaar beweerd door ds. Wim Van Vlastuin, voorganger en docent binnen de Hersteld Hervormde kerk in Nederland.

Ik ben dan zelf geneigd om met Meister Eckhart o.p.(1260-1328) te zeggen: “Ik bid God iedere dag mij van God te verlossen”. Deze zwaar bevooroordeelde en selectief beminnende God is minder liefdevol dan een goed mens en kan me dus gestolen worden. Liever geen God, dan zo'n God om in te geloven.

Wat mij betreft gaat dat ook op voor het Nashville-document, waarin op zogenaamd bijbelse gronden elk begrip voor en elke acceptatie van homosexualiteit en transgenderschap worden afgewezen. Zou mijn God zo eenkennig zijn, dat hij zelfs groeiende openheid naar mensen, die “anders” zijn, niet kan en wil meemaken? Dan zou Hij minder totaal zijn dan waar een goed mens naar toe groeit. Wat een bevrijding om te weten, dat de Eeuwige al onze voorstellingen en constructen – ook de morele – voorbij is, de “wolk van het niet-weten” in. Dat de Eeuwige oneindige en onvoorwaardelijke liefde is, wanneer ik toch iets wil zeggen over de Onnoembare, na het besef, dat ik het niet weet.
Zoals Meister Eckhart o.p. in een preek zei:
Weliswaar zijn waarheid, rijkdom en goedheid Godsnamen, ofschoon de ene meer van hem zegt dan de andere, maar het hoogste werk van God is barmhartigheid. Dit betekent, dat God de ziel verplaatst in het hoogste en zuiverste, dat zij kan ontvangen: in de wijdte, in de zee, in een ondoorgrondelijke zee; daar verricht God barmhartigheid... ”.
(Preek: Populi eius.)

Voor mij heet God – is God – pure en oneindige barmhartigheid, en alle moraal – hoe bijbels of officiëel kerkelijk ook onderbouwd – die hieraan niet voldoet, is dus goddeloos.

Ik ben het eens met de woorden van Dirk van de Glind, die op de website van dagblad “Trouw” schreef:
“Ik vind het uiterst onbarmhartig om tegen je homoseksuele medemens te zeggen dat hij of zij weliswaar door God geaccepteerd is, maar dat hij of zij nimmer haar of zijn liefde lichamelijk mag uiten.
Ik geloof niet dat God het doen zal, maar zelfs wanneer zij mij met donder te verstaan zou geven dat zijzelf achter de Nashvilleverklaring staat, dan hoop ik haar te zeggen dat ik dat zeer betreur. En ik hoop ervoor te durven kiezen met mijn praktiserende homoseksuele medemens naar de hel te gaan in plaats van eeuwig met een god en zijn benepen aanhangers te verkeren die zo weinig begrepen hebben van liefde”.
(Afd. Opinie; 10 januari 2019.)

Leo Raph. A. de Jong o.p.
Leerhuis Spiritualiteit.Voorschoten, no. 13.

 

********

 

Informatie Leerhuis Spiritualiteit:

Er liggen programmaboekjes van het Leerhuis Spiritualiteit op de tafel bij de ingang.
Hierin staan onze activiteiten voor het 1e halfjaar van 2019.
U vindt ons programma ook op: www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

********

Agenda

Zuster Maria Nadiya Beznadiynych komt naar Schiedam om een lezing te houden.
Zij behoort tot orde van “Dienaressen van de Heer en van de maagd van Matara”, beter bekend als “de Blauwe Zusters”.
Zuster Nadiya zal haar beleving vertellen over de aanwezigheid van de Heer in ons midden in de Eucharistie en in de Aanbidding.

Begeleiding: pastor Charles Duynstee
Plaats: Pastorie van Liduinabasiliek, Singel 104 Schiedam
Tijd: van 20.00 – 22.00 uur
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld


Ben je geïnteresseerd in zenmeditatie?
Is zenmeditatie nieuw voor je en wil je het eens proberen?
Meld je dan aan en kom dan naar de introductieavond.
Als het je bevalt, kun je daarna deelnemen aan onze maandelijkse zen-avonden in de dagkerk op iedere eerste maandag van de maand.
Voor informatie : zie boven maandelijkse Zen avonden.

Begeleiding van deze avond: Marianne Verbakel R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an, Jose van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Tijd: we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur
Aanmelding: Het is altijd nodig je voor deze avond aan te melden bij: José van der Torre, Tel: 0180-859955 (mailen mag ook via info@leerhuisspiritualiteit.nl) of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Donatie: € 5,00

Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

 

********

                                       

terug naar de openingspagina