K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 08 -- week 14 januari 2019 - 20 januari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 19 januari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 20 januari


11.00


Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo Raph. de Jong o.p.
zanggroep Sint Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

********

Intenties

zondag 20 januari: Steef Engering, Joop Laurrier, Kossi Odey, Piet van Beurden, Willem van der Steen

 

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Driekoningen – Openbaring van de Heer . 06 januari 2019
(Lezingen: Jesaja 60,1-6; Matteüs 2,1-12 ) 

We vieren vandaag het feest van Driekoningen. Het woord ‘koning' komt in de evangelielezing van vandaag voor…, maar de evangelist Matteüs past het niet toe op de wijzen uit het Oosten, maar op Herodes en het kind van Betlehem. Als het aan Matteus ligt, vieren we vandaag dus het feest van Twéékoningen. Wat de wijzen in het verhaal doen, dat is eigenlijk alleen maar die twee koningen bij elkaar brengen én zichtbaar maken wat een spanning er tussen hen is. Want dat is wel duidelijk: Herodes en Jezus zijn elkaars tegenpolen. Ze ertegenwoordigen twee totaal verschillende manieren van leven, waar je zelf tussen kunt kiezen. Want zelf ben je in zekere zin ook een koning. Je bent de koning van je eigen leven. Je hebt de leiding over de vierkante meters van je eigen kleine koninkrijkje.

We gaan even kennis maken met de twee koningen in dit verhaal. De wijzen brengen ons om te beginnen bij koning Herodes. ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden?', vragen ze hem. Als Herodes dit hoort, is hij begrijpelijk ontsteld. Zo zou je zelf ook reageren, als je hoorde dat je opvolger al klaar zat in de aangrenzende kamer op je werk. Heeft hij ineens een rivaal? Is er iemand die zijn positie wil aantasten, die hem zijn vrijheid wil afpakken en de leiding van hem wil overnemen? Dat kán toch niet zomaar? Zijn ego speelt op. En hij krijgt het benauwd. ‘Laat me weten waar hij woont en wat zijn geboortedatum is, dan kan ik hem ook eer bewijzen', zegt hij. En je voelt dat dit alles behalve oprecht is. Hij is andere dingen van plan. Het leven van alle kinderen tot twee jaar is in gevaar. Alle kinderen tot twee jaar? Ja, dat is een motief uit het boek Exodus. Mattheus heeft van Herodes een farao van Egypte gemaakt, die ook een kindermoord op zijn geweten heeft.

Dát is waar een mens terecht komt, als hij teveel vervuld is van zichzelf. Dan kom je in Egypte terecht. Dan gaat angst je regeren. En angst, dat roept bijna altijd agressie op. Het is alsof de wijzen voelen met wie ze te maken hebben. Ze doen niet wat hij hen gevraagd heeft. Ze bieden het kind hun geschenken aan en gaan langs een ándere weg terug naar huis.

Als lezer ben je intussen in het huis van de andere koning gekomen, die in verband wordt gebracht met de woorden van de profeet Micha: ‘In Betlehem zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over het volk Israël'. En daarmee zegt Matteüs dat Jezus het omgekeerde is van Herodes. Terwijl Herodes zijn kudde te grazen neemt, is Jezus een herder die voor zijn kudde zorgdraagt. Twee vormen van leiderschap, twee verschillende levenswijzen worden in het verhaal van vandaag tegenover elkaar gezet. De wijzen uit het oosten kiezen voor de levenswijze van het kind van Betlehem.

Niet alleen in het evangelie van Matteüs worden leiders besproken, maar overal.

In zo'n beetje élke krant en talkshow worden successen en mislukkingen van leiders breed uitgemeten. Maar ook bij elke koffie-automaat worden leiders besproken. De afgelopen maanden hadden we het bv over de Britse premier Theresa May. En altijd gaat het wel over Trump, waar iedereen een mening over heeft. En sinds kort hebben we het over Ronald Koeman, eindelijk weer eens iemand die ons van de Duitsers laat winnen.

Maar je kunt leiderschap ook veel ruimer definieren. Als je leiderschap bijv. definieert als ‘invloed uitoefenen op mensen om iets te gedaan te krijgen', dan is zo'n beetje iedereen een leider. Of dat nu is m.b.t. je vrienden, mensen om je heen, familie, werk, je gezin, vrijwilligerswerk je oefent invloed uit op anderen. En dus ben je bezig met leiderschap.

De vraag voor vandaag is: waar gebruik jij je invloed voor? Koning Herodes gebruikt zijn invloed om zijn macht uit te breiden, om zijn positie te versterken, om zijn eigen koninkrijkje uit te breiden. Daar is hij druk mee. Dat typeert zijn leven: je invloed gebruiken voor jezelf.

Ik denk niet dat het úw ideaalbeeld is om zo herinnerd te worden. Maar we zijn natuurlijk geen heiligen. Die neiging om voor onszelf te gaan zit natuurlijk ook in onszelf. Maar er zit bij u en bij mij godzijdank ook iets anders. En dat is het verlangen om herinnerd te worden als iemand die van betekenis was, die er echt voor anderen was, die deed wat in zijn invloed lag om anderen tot hun recht te laten komen.

Ik las over een man uit Zwolle, die - het leven moe en door bijna iedereen verlaten - hele dagen voor de tv zat. Nooit kwam hij buiten, zijn kinderen had hij al veertig jaar niet gezien. Een jonge Zwollenaar, Boaz Beeuwkes, 24 jaar, student maatschappelijk werk, meldt zich bij Hart voor Zwolle, een stichting die jongeren aan kwetsbare inwoners van Zwolle koppelt en wordt met deze man in contact gebracht. Hij bezoekt hem regelmatig, maar omdat het hem steeds moeilijker viel om de bezoekjes vol te houden, besloot hij hem afgelopen zomer te vertellen dat hij het niet meer kon opbrengen. Maar toen hij hem zag zitten, sterk vermagerd, in zijn onderbroek en een slobberhemd besloot hij: ik blijf komen. De man is inmiddels overleden. Bij zijn uitvaart waren vijf mensen aanwezig, waaronder Boaz, de enige die het woord nam en aan zijn leven recht probeerde te doen.

Vandaag vieren we het feest van de wijzen. Bij wijzen denken we misschien aan eerbiedwaardige mannen met lange grijze baarden. Voor mij is Boaz Beeuwkes een wijze, De kans is groot dat Boaz niet weet wie Jezus is, maar hij doet wel wat Jezus vraagt.

pastor Kees Koeleman

********

 

Informatie Leerhuis Spiritualiteit:

Er liggen programmaboekjes van het Leerhuis Spiritualiteit op de tafel bij de ingang.
Hierin staan onze activiteiten voor het 1e halfjaar van 2019.
U vindt ons programma ook op: www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

********

PreMarriage Course

Vanaf 11 januari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een PreMarriage Course georganiseerd, en wel in Rotterdam.

Deze PreMarriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de zes avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie.
De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op.
Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de PreMarriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.

De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Meer info leest u over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie via de Bisdom-website.
De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod. 
Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

********

 

Informatie over De Wissel

Nieuwe expositie in de Wissel ‘Oud en Nieuw' is de titel van een nieuwe expositie van Celieke van der Linden.
Celieke laat zich inspireren door de natuur, door kleuren en door fantasie en dat leidt tot krachtige en kleurrijke schilderijen.
Haar werk is te zien tijdens de openingsuren van De Wissel (woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag) tot 5 februari 2019.

********

 

Eerste Heilige Communie
Deelgemeenschappen Heilig Hart, HH. Martinus-Jacobus, St. Liduina-OLV Rozenkrans en en Sint Jan de Doper-Visitatie te Schiedam.

Begin 2019 beginnen de voorbereidingen voor het feest van de eerste heilige Communie op zondag 16 juni 2019.
Ook dit jaar zullen wordt er samengewerkt met deelgemeenschappen Heilig Hart, HH. Martinus-Jacobus, St. Liduina-OLV Rozenkrans en en Sint Jan de Doper-Visitatie.
De voorbereidingen vinden vanaf begin 2019 plaats, wanneer en waar hoort u nog.
De kinderen beginnen in de pastorie met hun les en volgen het laatste deel van de mis mee in de kerk.
Op 16 juni 2019 zal het feest van de eerste Communie ook plaatsvinden in de Liduina Basiliek aan de Singel in Schiedam.
Voor de ouders zullen er een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Wilt u uw kinderen opgeven voor hun eerste communie, kunt u contact opnemen met Liduina basiliek, Patrick Rutten: eerstecommunieschiedam@gmail.com, tel.: 06-10472771 (na 19.00).
Aanmelden kan tot 15 januari 2019.

********

 

Aan alle ouders van kinderen uit groep 8 en hoger die hun Eerste Communie hebben gedaan

Begin 2019 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019.

De informatieavond wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Deze avond is dus alleen bedoeld voor u als ouder(s).
Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.

Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij M. Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl . Graag aanmelden voor 18 jan 2018.
U kunt ook terecht voor meer informatie bij het pastorale team van de parochie.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Vormsel Parochie De Goede Herder

********

 

Agenda

Ben je geïnteresseerd in zenmeditatie?
Is zenmeditatie nieuw voor je en wil je het eens proberen?
Meld je dan aan en kom dan naar de introductieavond.
Als het je bevalt, kun je daarna deelnemen aan onze maandelijkse zen-avonden in de dagkerk op iedere eerste maandag van de maand.
Voor informatie : zie boven maandelijkse Zen avonden.

Begeleiding van deze avond: Marianne Verbakel R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an, Jose van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Tijd: we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur
Aanmelding: Het is altijd nodig je voor deze avond aan te melden bij: José van der Torre, Tel: 0180-859955 (mailen mag ook via info@leerhuisspiritualiteit.nl) of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Donatie: € 5,00

Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

********

 

 

terug naar de openingspagina