K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 07 -- week 07 januari 2019 - 13 januari 2019

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 12 januari


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 13 januariIn de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper is deze zondag geen viering (als ook in de kerken van de deelgemeenschappen H. Hart en HH. Martinus-Jacobus).

 

Zondag 13 januari

10.30 uur

Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse Deelgemeenschappen in de parochiekerk (de kerk van de deelgemenschap St. Liduina-OLV Rozenkrans -- de Basiliek, Singel, Schiedam).

Eucharistieviering
voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
zang van Herenkoor In Honorem Dei en Dameskoor Jubilatio,
beide onder leiding van Bas van Houte

 

********

Intenties

zondag 13 januari:

 

********

 

Overleden: Piet van Beurden

Op zaterdag 29 december 2018 is Piet van Beurden overleden.
Piet, parochiaan van onze deelgemeenschap, is jarenlang bijzonder actief geweest als vrijwilliger in onze parochie Sint Jan de Doper-Visitatie, later de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie.
Ook in een groot aantal andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties is Piet als vrijwilliger actief geweest.
Daarom is ook het thema op zijn rouwkaart "hineni": zijn hele leven dienstbaar.
Piet is 89 jaar mogen worden.

Op maandag 7 januari zal er een eucharistieviering in onze kerk (Mgr. Nolenslaan 99 te Schiedam) zijn waarin we afscheid nemen van Piet.
De eucharistieviering begint om 13.30 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op begraafplaats "Beukenhof" (Burgemeester van Haarenlaan 1450 te Schiedam).
Verwachte aankomst aldaar is 14.50 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

We condoleren ook vanaf deze plaats Toos, de vrouw van Piet, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie bij dit verlies.
We wensen hen alle sterkte.

Dat Piet moge rusten in vrede.

 

********

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Feest van de heilige familie, 30 december 2018
(Lezingen: 1e boek Samuël 1,20-22.24-28; Lucas 2,41-52 ) 

Dit feest is pas in 1920 door paus Benedictus XV ingesteld als een soort van leidraad voor een goed christelijk gezin. Dit overigens wel gezien door de ogen van het West Europese Rooms katholieke geloven, en niet volgens joodse of niet-westerse tradities. Zo werd er toen geschreven:

De christelijke leer beschouwt het gezin als de hoeksteen van de samenleving. De Heilige Familie staat model voor het christelijk huisgezin. Doel van het gezin is God te dienen en voor elkaar te leven, aldus het liturgisch gebed op het feest van de Heilige Familie. .

Maar als je naar het verhaal uit het evangelie van vandaag kijkt, krijg je toch bepaald niet de indruk van een keurig West Europees gezinnetje. Een moeder, die zwanger was voordat ze getrouwd is; een vader, die spoorloos in de geschiedenis verdwijnt; en een erg eigenwijs kind, dat gewoon achterblijft in Jerusalem en daarmee zijn ouders de stuipen op het lijf jaagt.

In het Joodse denken, waaruit dit verhaal stamt, spelen dan ook heel andere thema's dan dat keurige: “huisje, boompje, beestje”, waar overigens ook niks mis mee is!

Door de bijbel heen loopt een rode draad van mensen, die het aandurven om tegen de Eeuwige “Hineni” te zeggen – het woord dat door de Joodse zanger/dichter Leonard Cohen bezongen werd in een van de laatste liederen, voordat hij stierf – .

“Hineni” betekent: “HIER BEN IK”, en houdt in, dat een mens zonder meer “JA” zegt op een oproep van God, wat de consequenties en krankzinnig- heden ook zijn , die dat ja-woord met zich mee kan brengen en dreigt mee te brengen.

Zo zei Abraham: “Hineni”, toen hij de belachelijke opdracht kreeg om zijn zoon Isaak te offeren: de enige hoop op toekomst voor het volk Gods.

In de eerste lezing hoorden we, hoe de kleine Samuel door zijn moeder eenvoudigweg in dat ‘Hineni” geplaatst werd, toen zij hem afstond aan God, “Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar de tempel van de Heer in Silo”.

De Jonge Jesaia zal het zeggen, als hij zich in de tempel geroepen weet om profeet te worden.

Maria zal het zeggen in haar antwoord aan de engel: “ Zie het dienstmeisje van de Eeuwige. Laat het maar gebeuren”.

Jozef zal het zeggen, als hij toch Maria als vrouw accepteert, ondanks alle vragen, die hij heeft over haar zwangerschap.

En in het evangelie van vandaag zegt Jezus het tegen zijn ouders:” Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?
Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' En zij begrepen niet wat hij bedoelde”.

Ik weet haast wel zeker, dat Jezus zelf niet precies wist, wat dat “hineni” van hem zou inhouden: dat het namelijk hem zou vragen trouw te zijn aan zijn Levensweg tot en met de dood op een kruis.

Ineens wordt deze heilige familie om een heel andere manier “heilig”. Niet omdat het in onze ogen een soort van voorbeeldig gezinnetje zou zijn, maar omdat het mensen waren, die “hineni” – hier ben ik – tegen God durfden zeggen, en zo God de kans gaven om in te breken in onze wereld. Zo werden ze geestelijke familie met mensen als Abraham, Samuel, Jesaia en anderen, tot in onze tijd.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

Informatie Leerhuis Spiritualiteit:

Er liggen programmaboekjes van het Leerhuis Spiritualiteit op de tafel bij de ingang.
Hierin staan onze activiteiten voor het 1e halfjaar van 2019.
U vindt ons programma ook op: www.leerhuisspiritualiteit.nl.

 

********

PreMarriage Course

Vanaf 11 januari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een PreMarriage Course georganiseerd, en wel in Rotterdam.

Deze PreMarriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst.
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.
In de zes avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Maar niet enkel in theorie.
De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken.
Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op.
Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de PreMarriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament.

De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Meer info leest u over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie via de Bisdom-website.
De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod. 
Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Tjeerd Visser

********

 

Informatie over De Wissel

Nieuwe expositie in de Wissel ‘Oud en Nieuw' is de titel van een nieuwe expositie van Celieke van der Linden.
Celieke laat zich inspireren door de natuur, door kleuren en door fantasie en dat leidt tot krachtige en kleurrijke schilderijen.
Haar werk is te zien tijdens de openingsuren van De Wissel (woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag) tot 5 februari 2019.

********

 

Eerste Heilige Communie
Deelgemeenschappen Heilig Hart, HH. Martinus-Jacobus, St. Liduina-OLV Rozenkrans en en Sint Jan de Doper-Visitatie te Schiedam.

Begin 2019 beginnen de voorbereidingen voor het feest van de eerste heilige Communie op zondag 16 juni 2019.
Ook dit jaar zullen wordt er samengewerkt met deelgemeenschappen Heilig Hart, HH. Martinus-Jacobus, St. Liduina-OLV Rozenkrans en en Sint Jan de Doper-Visitatie.
De voorbereidingen vinden vanaf begin 2019 plaats, wanneer en waar hoort u nog.
De kinderen beginnen in de pastorie met hun les en volgen het laatste deel van de mis mee in de kerk.
Op 16 juni 2019 zal het feest van de eerste Communie ook plaatsvinden in de Liduina Basiliek aan de Singel in Schiedam.
Voor de ouders zullen er een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Wilt u uw kinderen opgeven voor hun eerste communie, kunt u contact opnemen met Liduina basiliek, Patrick Rutten: eerstecommunieschiedam@gmail.com, tel.: 06-10472771 (na 19.00).
Aanmelden kan tot 15 januari 2019.

********

 

Aan alle ouders van kinderen uit groep 8 en hoger die hun Eerste Communie hebben gedaan

Begin 2019 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019.

De informatieavond wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Deze avond is dus alleen bedoeld voor u als ouder(s).
Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.

Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij M. Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl . Graag aanmelden voor 18 jan 2018.
U kunt ook terecht voor meer informatie bij het pastorale team van de parochie.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Vormsel Parochie De Goede Herder

********

 

Agenda

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest.
Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.
Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40
Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 426 60 32.


“Wie ben ik, als ik niet ben, wie ik denk te zijn?”
Zenmeditatie komt voort uit de Boeddhistische traditie en wordt zowel door christenen als niet-gebonden kerkmensen beoefend.
Stilte, het “nietsdoen” is waardevol in ons drukke bestaan.
“Temidden van de stilte werd er in mijn binnenste een geheim woord gesproken.”
Aldus Meister Eckhart, christelijk mysticus, die leefde in de dertiende eeuw.

Zenmeditatie is objectloze meditatie: er is geen object buiten ons, waar we ons op richten, zoals bijvoorbeeld een kaars, bloemen, een tekst of een afbeelding.
Er is slechts het steeds volgen van onze adem.
Op die manier kun je je heel dicht verbinden met je eigen leven, je lichaam, je geest.
We zitten en lopen in stilte.
Na afloop kun je in stilte vertrekken of er is thee voor wie behoefte heeft aan kort napraten.
Zitmatten en meditatiebankjes zijn aanwezig.
Heb je een eigen kussen of bankje, wil je dat dan meebrengen?
Koorbanken zijn zonodig ook aanwezig.

Begeleiding: Marianne Verbakel, R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an en José van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Aanmelden verplicht!
Bij José van der Torre, Tel: 0180-859955 of via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Data: Elke eerste maandag van de maand. 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,1 juli, 5 augustus etc.
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
De zaal is om 19.30 uur klaar voor wie al wil gaan ‘zitten'.
Probeer rond 19.45 uur aanwezig te zijn.
Als je te laat bent, is dat erg storend voor de anderen!
Donatie: €5,00
Alleen voor mensen die bekend zijn met Zen.


Op het ogenblik is de spiritualiteit van Meister Eckhart erg populair.
En vanuit deze spiritualiteit bieden wij weer een bezinnende bijeenkomst aan.
Zullen we proberen om samen onder zijn preekstoel te gaan zitten en te luisteren naar wat hij zegt?
En daarop gezamenlijk reflecteren; dit alles in een sfeer van een bezinnende bijeenkomst.

Begeleiding: José van der Torre o.p, Marianne Verbakel R.K.Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Tijd: 14.30 uur tot 16.00 uur
Donatie: €5,00
Aanmelden: In verband met de organisatie is het nodig je op te geven.
Bij: José van der Torre, tel.0180-859955, mailen mag ook naar info@leerhuisspiritualiteit.nl.


Ben je geïnteresseerd in zenmeditatie?
Is zenmeditatie nieuw voor je en wil je het eens proberen?
Meld je dan aan en kom dan naar de introductieavond.
Als het je bevalt, kun je daarna deelnemen aan onze maandelijkse zen-avonden in de dagkerk op iedere eerste maandag van de maand.
Voor informatie : zie boven maandelijkse Zen avonden.

Begeleiding van deze avond: Marianne Verbakel R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an, Jose van der Torre o.p.
Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
Tijd: we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur
Aanmelding: Het is altijd nodig je voor deze avond aan te melden bij: José van der Torre, Tel: 0180-859955 (mailen mag ook via info@leerhuisspiritualiteit.nl) of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl.
Donatie: € 5,00

Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

********

terug naar de openingspagina