K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 03 -- week 10 december - 16 december 2018

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 15 december


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 16 december
3e zondag van de Advent

11.00 uur


Eucharistieviering
voorganger: pastor Henri Egging en pater Melvin Tharsis SVD
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

.

********

Intenties

zondag 16 december:

 

********

Advent – op weg naar het Licht.

In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt.
Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat komen zal.
Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus.
De lezingen in deze tijd roepen ons op om na te denken, terug te kijken en te veranderen.
Daarmee is de adventstijd ook een reflectie op ons leven, op ons ‘zijn' als mensen.

De bloemschikking sluit aan bij dit thema van donker naar licht.
Op de eerste zondag is de schikking donker en dor van kleur.
Daarna worden de kleuren lichter.
De donkere aarde van waaruit het leven groeit.
Je ziet het nog niet maar het binnenste van de bol groeit uit naar het licht.
Om deze schikking van donkere aarde rondom groeit ook het licht.
Elke week een kaars meer totdat met kerstmis de 4 kaarsen branden voor het licht van de geboorte.

In de lezingen in deze weken spelen de 4 elementen, water, vuur, aarde en licht een rol.
In de schikking komen deze elementen terug in de zwarte aarde, het vuur van de kaars, water dat leven geeft en de lucht om ons heen.

 

********

Gerardus kalender 2019

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2019, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon en maanstanden en tijden. Soms een gebed, puzzel een feitje of een grap.
Voor slechts 7,25 euro voor een heel jaar, zeker de moeite waard.
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

********

 

Kerk aan de Waterweg
Er is weer een nieuwe uitgave van ons parochieblad “Kerk aan de Waterweg” uit: “Droom van een Kind”, winter 2018-2019.
Mogelijk heeft u hem al in de bus gekregen.
Zo niet, dan vindt u deze uitgave op onze website, www.sintjan-visitatie .
Daar staan trouwens alle uitgaven van Kerk aan de Waterweg tot nu toe.
Van harte aanbevolen!!

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Eerste Zondag van de Advent . 2 december 2018
(Lezingen: Daniël 7, 13-14; Johannes 18, 33b-37 ) 

“Uitzien naar nieuw leven” 

Advent is een tijd van verwachting.

Verwachten is iets anders dan wachten. Dat doen we bij de tandarts en de dokter of bij de bushalte of in het station. Advent is dan ook niet aftellen tot het kerstmis wordt. Verwachten is uitzien naar een gebeuren dat nieuw leven schenkt. Een vrouw is in "blijde verwachting". Nieuw leven voor het kind, voor haarzelf en zo vele anderen. Of iemand verwacht nieuw leven na een zware operatie. Of iemand kijkt uit naar de partner die terugkomt van een verre reis. Opnieuw samenzijn in liefde! Dit nieuwe leven dient zich maar aan na een tijd van "nacht en duisternis". De aanstaande moeder moet nog door de barensweeën heen. De zieke lijdt nog veel pijn voor het definitieve herstel. De geliefde maakt zich zorgen dat er maar niets gebeurt!

Het evangelie begint ook niet dadelijk met het gelukkig makende nieuwe leven. De mensen zijn "radeloos van angst en ze besterven het van schrik". Want de fundamenten van het heelal worden door een geschud. Zon, maan en sterren, de kosmische machten en de zee geraken in chaotische verschrikking. Het zijn de zogenaamde apocalyptische beelden voor het "einde der tijden". Dat einde was geen voltooiing maar een catastrofe. Een chaotisch einde. Want deze wereld moet vernietigd worden en plaats maken voor een andere, nieuwe wereld en een nieuwe tijd. De mensen leefden in de verwachting van een spoedig einde der tijden. Dan zou de Mensenzoon komen in macht en glorie. De verschijning of de komst van de Heer zoals een nieuwe keizer verscheen bij zijn aankomst op een officieel staatsbezoek.

Maar sinds deze eindverwachting van de eerste christenen, zijn vele generaties gestorven zonder de bazuinen van het "Laatste Oordeel" gehoord te hebben. De verwachting van de "komst van de Heer" kreeg een andere invulling.

Op de vraag wanneer het Rijk Gods komt laat Lucas Jezus antwoorden: "Je kan dat niet waarnemen. Het is niet hier of daar. Het is midden onder u". Je kunt “midden onder u” ook vertalen in "in je hart". Maar dat Rijk Gods is in ons hart als een nietig mosterdzaadje dat moet groeien. Als gist die het deeg doet rijzen. Als een schat die men moet opdelven. Als een kleine maar kostbare parel die gezocht moet worden. Je moet er voor zorgen dat de verlossing van het Rijk Gods je niet ontgaat. Daarom zegt Lucas in het evangelie van vandaag dat we niet afgestompt mogen geraken door de roes van dronkenschap of de zorgen van het leven. Wij zouden nu kunnen spreken van de afstomping van de roes van allerlei vormen van verslaving. En van de jagende zorg die mensen hebben om toch maar overvloedig te kunnen consumeren en genieten. Of van de “ik-bezetenheid” en de uitbuiting en de mensonwaardigheid in vele vormen.

Opdat het Rijk Gods en zijn gerechtigheid zou kunnen doorbreken in onze tijd moeten nog vele hinderpalen opgeruimd worden. Het Rijk Gods is altijd ook een menselijk Rijk. Want God is een God die verbondenheid sluit met mensen. En wel in het menselijk leven van alledag. Van koken en wassen, van gesprekken aan tafel, in de winkel en aan de telefoon. Ook in de omgang met moeilijke buren en een dementerende ouder. In een leven met een gebroken relatie. In de angst en het verdriet bij ziekte en sterven.

In al die "verschrikkingen" die ons kunnen overkomen. We moeten ze waarachtig niet zoeken in de sterren die uit de hemel vallen, waar het evangelie naar verwijst! Er hangt ons genoeg boven het hoofd dat ons kan kwetsen. Het alledaagse en het eigentijdse is de ruimte waar het Rijk Gods moet komen. In ons eigen hart en in het hart van onze harde en soms onbarmhartige samenleving. Daar en nergens anders moeten we nieuw evangelisch leven verwachten.

Angst maakt dan plaats voor hoop. En blijde verwachting verdrijft cynisch negativisme.
Amen.

pastoor Charles Duynstee

********

 

Agenda

 

Plaats: Liduina Basiliek Schiedam
Tijd: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Kosten: toegang € 5,00 per kaart.,

U kunt uw kaarten reserveren/bestellen bij Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl.
Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van: ‘Par DGH Liduina Basiliek' o.v.v. ‘Kerstconcert 2018'.
Noteer ook uw adres op de overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen.
Kaartverkoop kan ook bij de voorverkoopadressen:
Stichting Promotie Schiedam,
Het Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat,
boekhandel Post Scriptum in Spaland,
The Read Shop Express in Vlaardingen
en ten slotte bij Chris Borgdorff in Overschie.

Attendeer juist ook uw buren, vrienden en familieleden op dit komende concert.
Wellicht een mooi geschenk/geste van uw kant: een prachtig concert ter voorbereiding op het Kerstfeest.

Mediteren hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan.
Misschien denk je meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol een uur lang op een kussen te zitten.
Dat zijn gedachten die mensen vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is.
Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel.
Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan daarnaast komen onder andere onderwerpen aan de orde als een goede zithouding, adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
Elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Tijd : van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
Na afloop is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.

Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.


********


Informatie over De Wissel
Op 2e Kerstdag, woensdag 26 december, is De Wissel gewoon open van 14 tot 16 uur – we maken er een gezellige middag van!
Een week later, op woensdag 2 januari - zelfde tijd, is iedereen welkom om elkaar al het goede voor 2019 toe te wensen.

********

 

Vrijwilligers gezocht!
U leest het niet vaak van ons, maar we hebben plek voor (min.) twee nieuwe vrijwilligers in De Wissel.
Iedere zondagmiddag is De Wissel open van 14 tot 16 uur.
Een hechte groep vrijwilligers ontvangt dan onze bezoekers volgens een vast rooster.
Vacatures zijn ontstaan voor de derde zondag van de maand.
Uw taak: zorgen dat om 14.00 uur de deur open kan en de bezoekers koffie, thee en aandacht krijgen!
Om 16 uur opruimen en doorgaans 16.20 uur weer klaar.
Wat krijgt u terug?
Het plezierig contact met bezoekers, die blij zijn op zondag bij ons terecht te kunnen, een jaarlijks uitje, een Kerstlunch en andere contacten met collega-vrijwilligers en de begeleiding van de vrijwilligerscoördinatoren van De Wissel.
Voor meer informatie: Jetty Krijger (e: a.krijger2@kpnplanet.nl) en/of M.-Paul van Mansum (e: mvmansum@planet.nl).

********

 

Een groene kerk – een diaconale kerk

Afval the Challenge is de naam van een project van Irado en de gemeente Schiedam om de afvalstroom in te perken.
Afval inleveren bij de Recycle-winkel levert geld op en is te doneren aan een goed doel.
Inloophuis De Wissel is inmiddels zo'n geregistreerd goed doel.
Dus: wilt u een bijdrage leveren aan een schoner milieu én De Wissel helpen: lever dan uw drankkartons, oud papier, Frituurvet, plastic, kleine elektrische apparaten, textiel en klein metaal in bij De Kansenfabriek, Meesterstraat 40 in Nieuwland, maandag tot vrijdag van 10 tot 5 en zaterdag van 10 tot 3 uur en vermeldt er bij dat de opbrengst voor De Wissel is. Alvast bedank!

********

 

terug naar de openingspagina