K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 02 -- week 03 december - 09 december 2018

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 08 december


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 09 december
2e zondag van de Advent

11.00 uur


Eucharistieviering
voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
Zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez

.

********

Intenties

zondag 09 december:

 

********

Advent – op weg naar het Licht.

In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt.
Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat komen zal.
Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus.
De lezingen in deze tijd roepen ons op om na te denken, terug te kijken en te veranderen.
Daarmee is de adventstijd ook een reflectie op ons leven, op ons ‘zijn' als mensen.

De bloemschikking sluit aan bij dit thema van donker naar licht.
Op de eerste zondag is de schikking donker en dor van kleur.
Daarna worden de kleuren lichter.
De donkere aarde van waaruit het leven groeit.
Je ziet het nog niet maar het binnenste van de bol groeit uit naar het licht.

Om deze schikking van donkere aarde rondom groeit ook het licht.
Elke week een kaars meer totdat met kerstmis de 4 kaarsen branden voor het licht van de geboorte.

In de lezingen in deze weken spelen de 4 elementen, water, vuur, aarde en licht een rol.
In de schikking komen deze elementen terug in de zwarte aarde, het vuur van de kaars, water dat leven geeft en de lucht om ons heen.

 

********

 

Adventskaarsen

Tijd van de Kerst komt er aan en we bereiden ons daarop voor in de adventstijd.
Elke week steken we een kaars meer aan in de adventsschikking en zo gaan we op weg naar het licht van Kerstmis.
Voor thuis hebben we de bekende adventskaarsen weer te koop om elke dag een lichtje aan te steken.
De kaarsen kosten € 3,00 per stuk en zijn voor of na de viering te koop in de hal van de kerk.
Misschien ook een leuk kadootje voor de Sinterklaas.

.

********

Gerardus kalender 2019

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2019, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon en maanstanden en tijden. Soms een gebed, puzzel een feitje of een grap.
Voor slechts 7,25 euro voor een heel jaar, zeker de moeite waard.
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

********

 

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(B)Christus, Koning van het Heelal. 25 november 2018
(Lezingen: Daniël 7, 13-14; Johannes 18, 33b-37 ) 

(Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea; om tegen de ontkerkelijking en het atheïsme nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld.)

EEN KONINKLIJK MENS.

Ook kerkelijke hoogfeesten kunnen blijkbaar devalueren: in waarde verminderen,Toe ik een kind was, was dit een groots festijn in de Havenkerk van Schiedam; met een processie, waarin kinderen meeliepen in allerlei verkledingen: als indiaan, als chinees, als eskimo. Sommigen waren gekleed als mini-dominicaantjes of -franciscaantjes. Het idee er achter was natuurlijk, dat alle volkeren Jezus als hun koning moesten erkennen en herkennen en achter Hem aan moesten gaan.. Maar die grootsheid is verdwenen en onze hoogachting voor een koning is ook niet meer, wat het geweest is.

Wanneer in het Nieuwe Testament gesproken wordt over een koning, dan ligt de nadruk NIET zozeer op macht, maar op het aangewezen zijn als priester, profeet en redder van zijn volk. Bij de slavendienst van de voetwassing liet Jezus blijken, dat hij een heel andere opvatting had over koningschap, dan het uitoefenen van macht. Maar als vertegenwoordiger van de Romeinse bezettingsmacht hoorde Pilatus heel wat anders, wanneer deze afstammeling uit het koninklijke geslacht van David koning genoemd werd. Dit blijkt uit het verslag van het verhoor, dat we in het Evangelie hoorden. Dit zal voor Pilatus dan ook de uiteindelijke reden zijn om Jezus ter dood te veroordelen, wat blijkt uit het opschrift aan het kruis: “Jezus van Nazareth, koning der Joden”. Want Jezus en Zijn aanhangers zouden eens op het idee kunnen komen om een opstand tegen Rome te beginnen.

De eerste lezing gaf aan, waar het bij Jezus Christus – en bij zijn volgelingen – om zou moeten gaan. Het is een visioen van de profeet Daniël: stel je voor,dat er een mens naar Gods troon zou geleid worden, die de droom van de Eeuwige eindelijk op aarde werkelijkheid zou maken! Stel je voor dat er menselijke mensen opstaan, die Gods liefdesrijk – vrede op aarde – tot realiteit gaan maken. Het zullen koninklijke mensen zijn: mensen, in wie de God, die barmhartigheid is, zelf geboren wordt en aan het licht treedt. Stel je voor!

En de schrijver van het Johannesevangelie herkende en erkende zo'n koninklijk mens in Jezus van Nazareth; niet als unieke uitzondering, maar opdat velen zullen worden, zoals Hij was: een Godsmens, die zo geboeid was door de droom van God, dat Hij die droom maar is gaan doen. Maar daarmee vormde Hij – en vormt zijn beweging – wel zo ongeveer het tegenovergestelde van wat op deze wereld belangrijk is: macht, rijkdom, invloed, overheersing. En die tegenstelling wordt vaak niet op prijs gesteld, want dat vindt men te soft. Daar komt je ego niet ver mee.

“Precies”, zeggen de lezingen van vandaag: “Jij komt er niet zo ver mee, maar God komt er hopelijk wel verder mee, en dat is heel wat meer tot heil van jezelf en van je medemensen. En zo brengt de devaluatie van dit feest toch de kernboodschap van het christendom aan het licht. Jezus was zo'n koninklijk mens, zo'n mens-van-God, die Gods droom voor onze wereld vlees en bloed liet worden. Moge Hij in die betekenis voortleven in Zijn volgelingen.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

 

********

 

Agenda

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest.
Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!
In december wordt de Sirenedienst geleid door Ruud Kats, voorzitter Raad van Kerken Schiedam.

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.
Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40
Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 4266032.


Mediteren hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan.
Misschien denk je meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol een uur lang op een kussen te zitten.
Dat zijn gedachten die mensen vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is.
Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel.
Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan daarnaast komen onder andere onderwerpen aan de orde als een goede zithouding, adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
Elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Tijd : van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
Na afloop is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.
Data laatste bijeenkomsten: 4 januari 2019

Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.Plaats: Liduina Basiliek Schiedam
Tijd: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Kosten: toegang € 5,00 per kaart.,

U kunt uw kaarten reserveren/bestellen bij Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl.
Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van: ‘Par DGH Liduina Basiliek' o.v.v. ‘Kerstconcert 2018'.
Noteer ook uw adres op de overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen.
Kaartverkoop kan ook bij de voorverkoopadressen:
Stichting Promotie Schiedam,
Het Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat,
boekhandel Post Scriptum in Spaland,
The Read Shop Express in Vlaardingen
en ten slotte bij Chris Borgdorff in Overschie.

Attendeer juist ook uw buren, vrienden en familieleden op dit komende concert.
Wellicht een mooi geschenk/geste van uw kant: een prachtig concert ter voorbereiding op het Kerstfeest.


********


Informatie over De Wissel
Op 2e Kerstdag, woensdag 26 december, is De Wissel gewoon open van 14 tot 16 uur – we maken er een gezellige middag van!
Een week later, op woensdag 2 januari - zelfde tijd, is iedereen welkom om elkaar al het goede voor 2019 toe te wensen.

Vrijwilligers gezocht!
U leest het niet vaak van ons, maar we hebben plek voor (min.) twee nieuwe vrijwilligers in De Wissel.
Iedere zondagmiddag is De Wissel open van 14 tot 16 uur.
Een hechte groep vrijwilligers ontvangt dan onze bezoekers volgens een vast rooster.
Vacatures zijn ontstaan voor de derde zondag van de maand.
Uw taak: zorgen dat om 14.00 uur de deur open kan en de bezoekers koffie, thee en aandacht krijgen!
Om 16 uur opruimen en doorgaans 16.20 uur weer klaar.
Wat krijgt u terug?
Het plezierig contact met bezoekers, die blij zijn op zondag bij ons terecht te kunnen, een jaarlijks uitje, een Kerstlunch en andere contacten met collega-vrijwilligers en de begeleiding van de vrijwilligerscoördinatoren van De Wissel.
Voor meer informatie: Jetty Krijger (e: a.krijger2@kpnplanet.nl) en/of M.-Paul van Mansum (e: mvmansum@planet.nl).

 

Een groene kerk – een diaconale kerk

Afval the Challenge is de naam van een project van Irado en de gemeente Schiedam om de afvalstroom in te perken.
Afval inleveren bij de Recycle-winkel levert geld op en is te doneren aan een goed doel.
Inloophuis De Wissel is inmiddels zo'n geregistreerd goed doel.
Dus: wilt u een bijdrage leveren aan een schoner milieu én De Wissel helpen: lever dan uw drankkartons, oud papier, Frituurvet, plastic, kleine elektrische apparaten, textiel en klein metaal in bij De Kansenfabriek, Meesterstraat 40 in Nieuwland, maandag tot vrijdag van 10 tot 5 en zaterdag van 10 tot 3 uur en vermeldt er bij dat de opbrengst voor De Wissel is. Alvast bedank!

********

terug naar de openingspagina