K E R K P L E I N N I E U W S

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 01 -- week 26 november - 02 december 2018

kerk en secretariaat: mgr. nolenslaan 99, 3119 eb schiedam tel. 010-4735066
secretariaat donderdag en vrijdag 09.30-11.30 uur. e-mail: info@sintjan-visitatie.nl
website: www.sintjan-visitatie.nl. banknr.: iban: nl68 ingb 0000 2032 72.
pater leo de jong o.p. inspireert onze gemeenschap in zake de dominicaanse traditie

sint jan de doper-visitatie is een deelgemeenschap van de goede herder parochie
e-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
pastores zijn: charles duynstee, henri egging, avin kunnekadan, kees koeleman

==========================================================================


VIERINGEN

Zaterdag 01 december


 

er is geen viering meer
op de zaterdagavond


Zondag 02 december
1e zondag van de Advent

11.00 uur


Eucharistieviering
voorganger: pastoor Charles Duynstee
Met medewerking van de Oostercantorij o.l.v. Andries Stam

.

********

Intenties

zondag 02 december:

 

********

 

Adventskaarsen

Tijd van de Kerst komt er aan en we bereiden ons daarop voor in de adventstijd.
Elke week steken we een kaars meer aan in de adventsschikking en zo gaan we op weg naar het licht van Kerstmis.
Voor thuis hebben we de bekende adventskaarsen weer te koop om elke dag een lichtje aan te steken.
De kaarsen kosten € 3,00 per stuk en zijn voor of na de viering te koop in de hal van de kerk.
Misschien ook een leuk kadootje voor de Sinterklaas.

.

********

Gerardus kalender 2019

Vanaf heden ligt op het secretariaat de Gerarduskalender 2019, iedere dag weer een korte inspirende tekst.
De bijbellezingen van de dag, zon en maanstanden en tijden. Soms een gebed, puzzel een feitje of een grap.
Voor slechts 7,25 euro voor een heel jaar, zeker de moeite waard.
Leef bij de dag en steun het goede werk van de broeders.

********

 

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(B) 33 e zondag door het jaar, 18 november 2018
(Lezingen: Daniël 12, 1-3; Marcus 13, 24-32 )

Na een eindeloze zomer is het ook dit jaar toch herfst geworden. Het jaargetijde van de herfst geeft ons een besef van de eindigheid van de dingen. Maar het afsterven van planten en bomen leert ons ook dat dit noodzakelijk is om het nieuwe leven voor te bereiden. En wie kent daarna niet dat geluksgevoel bij het aanschouwen van de eerste tekenen van de lente? Tussen herfst en lente is er een periode van rust, van kaalheid, waarin de dingen zich scherper dan anders aftekenen tegen de horizon. In dit verloop van de jaargetijden herkent een mens zijn eigen kwetsbaarheid, zijn eindigheid, maar ook de hoop op nieuw leven. Maar een mens leeft niet alleen. Hij maakt deel uit van een gemeenschap, van een volk, en hij ondergaat mee de schommelingen van de tijd. Soms gaat het goed en groeien de bomen tot in de hemel, soms gaat het niet goed en slaat de crisis bressen in het zelfvertrouwen. Dergelijke op- en neerwaartse bewegingen heeft het volk Israël ook meegemaakt. Sinds de vestiging in het beloofde land, zijn er heel wat hoogtepunten maar ook veel calamiteiten geweest. Het kleine volkje van de Joden werd voortdurend belaagd door superieure politieke machten die het evenzoveel keren onder de voet liepen. De omringende kleine volken, Filistijnen, Moabieten b.v., waren soms een bron van twist en strijd, maar het waren de grootmachten die vernieling en terreur zaaiden, vooral de Assyriërs en de Babyloniërs.

In de tijd waarin we het twaalfde hoofdstuk van het boek Daniël moeten plaatsen, waren het de Seleucidische vorsten die het Joodse volk de adem afsneden. Zij stamden af van een generaal van Alexander de Grote en heersten over het gebied dat nu Syrië en Irak is. Het kleine staatje Israel werd ook door hen overheerst. De meest gehate onder hen was wel Antiochus IV, die er opuit was overal een eenvormige Hellenistische cultuur op te leggen. Hij speelde onder één hoedje met de Helleniserende Joden, tegen het andere deel van het Joodse volk dat trouw wilde blijven aan de eigen tradities en aan de Thora van Mozes. Een verschrikkelijke tweespalt was het gevolg. Dieptepunt van het conflict was het moment waarop Antiochus – die zichzelf een goddelijke status aanmat – een beeld van Zeus Olympios plaatste in de heilige tempel in Jeruzalem. De maat was vol. De Makkabeeën wilden een opstand leiden en de tempel bevrijden uit de hand van de tiran. De eerste lezing spreekt over deze periode. Diegenen die te midden van alle geweld weten stand te houden en trouw blijven aan GOD en zijn Thora, worden hier ‘de wijzen' genoemd. De Hebreeuwse grondtekst gebruikt hier een woord dat duidelijk maakt dat deze ‘wijzen' erfgenamen zijn van de Lijdende Dienaar uit het boek Jesaja. En ook zij zullen vele mensen ‘tot gerechtigheid brengen', zoals deze Dienaar dat lang voor hen al eens gedaan had. GOD zal de zijde kiezen van deze kleinen, deze ‘kinderen van het volk', en hen naar de overwinning brengen. Deze overwinning wordt, anders dan bij de Makkabeeën, niet door geweld verkregen, maar door de geweldloze belijdenis van de Thora. GOD zal hen door de dood heen naar het leven voeren.

In de tijd van Jezus wordt het Joodse volk opnieuw in de tang genomen, nu door de Romeinen. En ook nu weer zijn er mensen die het op een akkoordje met de machthebber willen gooien, en anderen die zich verzetten, met of zonder geweld. Het gewone volk kreunt onder de bezetting, en ziet ernaar uit dat GOD zijn reddende hand weer zal opheffen. Er waren verzetsbewegingen actief, maar ook boetepredikers zoals Johannes de Doper.

De leerlingen van Jezus hoopten dat Hij zijn roeping als Messias zou waarmaken door ‘het koningschap over Israël te herstellen'. Maar ook Jezus zou kiezen voor de weg die de Lijdende Dienaar Hem was voorgegaan. De evangelielezing moeten we dus tegen eenzelfde achtergrond begrijpen als de eerste lezing. Het zijn parallelle teksten. Jezus zal de Romeinen niet het land uit gooien. Hij zal een andere weg wijzen. En de Romeinen zullen het nog veel erger maken dan in Jezus' eigen dagen: een kleine veertig jaar na zijn dood, in het jaar 70, zullen de Romeinen Jeruzalem innemen en platbranden, en de tempel verontreinigen door het plaatsen van een afgodsbeeld om daarna diezelfde tempel te vernietigen. Hoe kun je stand te houden in tijden van geweld en ondraaglijke verdrukking? Jezus zegt: houd je ogen blijvend gericht op mij, want ik blijf met jullie, en ik zal terug komen als de Mensenzoon die aan alle verschrikkingen een einde maakt. Wanneer zal dat zijn? Dat weet niemand, zelfs de Zoon niet, alleen de Vader. Maar wanhoop niet: de Naam van die Vader blijft onverkort: IK-ZAL-ER-ZIJN

Liturgiegroep 

 

********

 

Agenda

 

Mediteren hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan.
Misschien denk je meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol een uur lang op een kussen te zitten.
Dat zijn gedachten die mensen vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is.
Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel.
Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan daarnaast komen onder andere onderwerpen aan de orde als een goede zithouding, adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
Elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Tijd : van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
Na afloop is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.
Data laatste bijeenkomsten: 4 januari 2019

Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.Plaats: Liduina Basiliek Schiedam
Tijd: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Kosten: toegang € 5,00 per kaart.,

U kunt uw kaarten reserveren/bestellen bij Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl.
Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van: ‘Par DGH Liduina Basiliek' o.v.v. ‘Kerstconcert 2018'.
Noteer ook uw adres op de overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen.
Kaartverkoop kan ook bij de voorverkoopadressen:
Stichting Promotie Schiedam,
Het Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat,
boekhandel Post Scriptum in Spaland,
The Read Shop Express in Vlaardingen
en ten slotte bij Chris Borgdorff in Overschie.

Attendeer juist ook uw buren, vrienden en familieleden op dit komende concert.
Wellicht een mooi geschenk/geste van uw kant: een prachtig concert ter voorbereiding op het Kerstfeest.


********


Informatie over De Wissel
Op 2e Kerstdag, woensdag 26 december, is De Wissel gewoon open van 14 tot 16 uur – we maken er een gezellige middag van!
Een week later, op woensdag 2 januari - zelfde tijd, is iedereen welkom om elkaar al het goede voor 2019 toe te wensen.

Vrijwilligers gezocht!
U leest het niet vaak van ons, maar we hebben plek voor (min.) twee nieuwe vrijwilligers in De Wissel.
Iedere zondagmiddag is De Wissel open van 14 tot 16 uur.
Een hechte groep vrijwilligers ontvangt dan onze bezoekers volgens een vast rooster.
Vacatures zijn ontstaan voor de derde zondag van de maand.
Uw taak: zorgen dat om 14.00 uur de deur open kan en de bezoekers koffie, thee en aandacht krijgen!
Om 16 uur opruimen en doorgaans 16.20 uur weer klaar.
Wat krijgt u terug?
Het plezierig contact met bezoekers, die blij zijn op zondag bij ons terecht te kunnen, een jaarlijks uitje, een Kerstlunch en andere contacten met collega-vrijwilligers en de begeleiding van de vrijwilligerscoördinatoren van De Wissel.
Voor meer informatie: Jetty Krijger (e: A.krijger2@kpnplanet.nl ) en/of M.-Paul van Mansum (e: mvmansum@planet.nl ).

 

Een groene kerk – een diaconale kerk

Afval the Challenge is de naam van een project van Irado en de gemeente Schiedam om de afvalstroom in te perken.
Afval inleveren bij de Recycle-winkel levert geld op en is te doneren aan een goed doel.
Inloophuis De Wissel is inmiddels zo'n geregistreerd goed doel.
Dus: wilt u een bijdrage leveren aan een schoner milieu én De Wissel helpen: lever dan uw drankkartons, oud papier, Frituurvet, plastic, kleine elektrische apparaten, textiel en klein metaal in bij De Kansenfabriek, Meesterstraat 40 in Nieuwland, maandag tot vrijdag van 10 tot 5 en zaterdag van 10 tot 3 uur en vermeldt er bij dat de opbrengst voor De Wissel is. Alvast bedank!

********

 

terug naar de openingspagina