Zo maar wat citaten.

 

"O, Gij, voorbij alle namen,
hoe anders U noemen, Onnoembare, Gij.
Hoe kunnen woorden U loven,
Gij door geen woorden te noemen.
Hoe zullen gedachten U bereiken,
Gij door geen denken te begrijpen?

Verwachting overal en stil verlangen,
Alles reikhalst naar U, alles bidt tot U,
Terwijl al wie uw innerlijk geheim bevroedt,
Een lied vol stilte zingt.
(Gregorius van Nazianze. Ongev. 380 na Chr.)

----------------------------

"Einöde". Een door Eckhart o.p. (ongev. 1300) gecomponeerde benaming.
God is "Leeg" (öde). Juist daarin is Hij de eenheid in Al wat bestaat en leeft.

--------------------------


"God is: Eeuwige ledigheid, duisternis, niet te vatten in taal en beelden, een louter zijn zonder naam,ontoegankelijke hoogte en afgrondelijke diepte, niet te omvatten ruimte, duistere stilte en een wilde woestijn".
(Ruusbroec. Ongev. 1350)

------------------------------


"Potten worden gemaakt van klei, maar de leegte binnen in maakt het wezen van de pot uit.
Muren met vensters en deuren vormen een huis, maar de leegte binnen in maakt het wezen uit van het huis".
(
Lao Tze. Chinees wijsgeer, derde(?) eeuw voor Chr.)

-----------------------


"Het boeddhistische idee van radicale leegte werd een levend symbool voor me. Alleen de radicale relativiteit van al het bestaande kan een harmonie zonder voorrechten in stand houden".
(Raimon Panikkar: "Waar wijsheid woont". Blz. 104.)

 

terug naar "bezinning"